OPVVV - výzva 1.

opvv logo.jpg

Název projektu: Rozvoj EU - etapa I.   
Číslo projektu:  CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0002114

Místo konání: SZŠ Univerzum, s.r.o. Českolipská 373, Praha 9

Seznámení s projektem:
Na  základě vyhlášení výzvy č. 02_16_023 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ pro Prahu v prioritní ose 3 OP jsme uspěli se žádostí o podporu z 3. 8. 2016.
Projekt bude v naší škole probíhat od 1. 2. 2017 do 31. 1. 2019 (tzn. 24 resp. 20 měsíců).
Jedná se o:
• Roční finanční podpora personálního zabezpečení práce školního psychologa
• Podpora klubu
• Podpora realizování tematických setkávání s rodiči (s externími odborníky)
• Finanční podpora na vzdělávání v rámci DVPP v rozsahu 32 hodiny (matematická gramotnost, cizí jazyky, mentoring)

Ustanovení užšího realizačního týmu:
koordinace: Markéta Smolařová
administrativa: Jana Selicharová


Cambridge English Language AssessmentAsociace Cambridgeských škol v ČRCambridge University PressBritish Council Partner InstitutionESF
© jpsk 2012